загрузка...

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

1.
Успішність та потенціал особистості в трудовій професійній діяльності. 2.
.Вибір професії як початок кар'єри. 3.
Психологічні проблеми професійного навчання. 4.
Психологічні проблеми відбору та розміщення працівників на виробництві. 5.
Професійні плани та професійні перспективи людини в праці. 6.
Психологічні проблеми співвідношення особистісного та професійного самовизначення суб'єкта. 7.
Психологічні проблеми життєвого та особистісного самовизначення. 8.
Самовизначення в професії та самовизначення в культурі. 9.
Основні етапи розвитку особистості як суб'єкта праці. 10.
Психологічні типи особистісного самовизначення. 11.
Поняття та психологічні проблеми професійного відбору. 12.
Можливі наслідки ігнорування психічних регуляторів трудових процесів.
<< Предыдушая Следующая >>
Источник: Траверсе Т. М.. Психологія праці: Навчально-методичний посібник., 2004

Еще по теме ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.:

 1. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

  1. Психологія праці як неспеціальна галузь знання та як галузь науки. 2. Предмет та завдання психології праці в сучасних культурно-історичних умовах.. 3. Історія виникнення психології праці. 4. Методи психологічного вивчення праці. 5. Специфіка праці в різних соціокультурних умовах. 6. Проблема класифікації професій в психології праці. 7. Психологічні ознаки професії. 8. Психологічні

 2. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

  1. Мотивація трудової професійної діяльності. 2. Мотивація праці та професійна успішність. 3. Стилі життя, поведінки, спілкування та активності. 4. Індивідуальний стиль трудової професійної діяльності. 5. Професійна успішність та індивідуальний стиль діяльності. 6.Структура професіоналізму та структура професіонала. 7.Психологічні проблеми адаптації фахівця на виробництві.

 3. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

  Однією з основних ознак життя людини XXI сторіччя є стрімкість змін, що виникають на всіх рівнях функціонування суспільства. Всепроникаючий динамізм відображається на особливостях взаємодії особистості із навколишнім світом та зі собою. Сьогоднішня дійсність встановлює високі вимоги до внутрішніх адаптивних ресурсів особистості та є сприятливою «цариною» для ініціації в людині

 4. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

  Серед почуттів, які значуще впливають на життя особистості, її розвиток та психічне здоров’я, особливе місце займає почуття провини. Науковий інтерес до вивчення почуття провини зберігається упродовж тривалого часу, що зумовлюється потребами практики. Адже відомо, що надмірно виражене почуття провини може призвести до невротичних розладів особистості, а неспроможність його переживати - до

 5. СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  План Варіант А 1. Причини виникнення різноманітних типологій людини в психології. 2. Психологічна характеристика темпераменту, прояв його основних властивостей: активності, темпу, продуктивності, збуджуваності і т. д. 3. Види темпераментів: достоїнства і недоліки. Варіант Б 1. Визначення типу темпераменту (методика РЕИ Айзенка). 2. Аналіз діагностичного матеріалу і висновки. 3. Захист

 6. СЕМІНАР 8. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

  План Варіант А 1. Значення волі в організації діяльності і спілкуванні людини. 2. Воля і рефлексія. Вольова регуляція поведінки як її переосмислення. 3. Основні функції емоцій. 4. Види емоційних станів. Варіант Б 1. Методика дослідження психофізіологічного стану особистості (О. Ольхов). 2. Методика акцентуації характеру (Шмишек). 3. Аналіз рефератів. Теми рефератів 1. Воля і

 7. Семінар 5. Характер. Акцентуації характеру. Невротична особистість

  План Варіант А 1. Характер як сукупність стійких рис особистості. 2. Типологія характерів Е. Кречмера: «за» і «проти». 3. Акцентуйовані типи характерів (К. Леонгард, А.Є. Личко) 4. Соціальні типи характерів за Е. Фроммом. Варіант Б 1. Методика 16РБ1, анкета Кеттелла. Аналіз діагностичного матеріалу. 2. Методика «Самооцінка» (Дембо, Рубінштейн). Аналіз діагностичного матеріалу. 3. Навчання

 8. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обгрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність, значущість, сформульовано мету і завдання роботи, характеризується стан наукової розробки теми, джерельна, методологічна і методична база, визначено наукову новизну, практичне і теоретичне значення її

 9. СЕМІНАР 7. ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ І МОТИВАЦІЯ

  План Варіант А 1. Структура й основні параметри мотиваційної сфери людини. 2. Свідома і несвідома мотивація. 3. Самооцінка і рівень домагань як чинники мотивації. 4. Теорія потреб А. Маслоу. Варіант Б 1. Захист індивідуальних творчих та дослідних робіт. 1. Теорія інстинктів, потреб людини. 2. Спостерігаючи за собою, я думаю, що дуже часто справжніми мотивами моєї поведінки є ... (на

 10. СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

  План Варіант А 1. Психоаналітична концепція особистості (3. Фрейд). Достоїнства і недоліки. 2. Розвиток психоаналізу: що відкинули і внесли нового в аналітичний напрямок у психології К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні, А. Александер, Е. Фромм. 3. Навіщо людині потрібен психологічний захист? Що він захищає? Негативні наслідки актуалізації механізмів психологічного захисту. 4. Нейролінгвістичне