Додаток 2.Використання групової взаємодії у роботі з помираючими клієнтами.

Наукові дискусії з приводу соціальної роботи визначили необхідність індивідуальних (one-to-one) відносин між працівником і клієнтом. Слід відмітити, що групова взаємодія також може нести позитивні аспекти. Goodyear займався проблемою використання груп з метою допомоги людям, в котрих встановлено захворювання раку. Початковою причиною намагань допомогти пацієнтам таким методом було їх почуття ізольованості та особисте збентеження. Тому треба було знайти спосіб показати клієнтам, що вони неодинокі з їх побоюваннями та фізичними проблемами. Окрім того, дослідники сподівалися, що пацієнти зможуть сприймати реальність їх теперішньої ситуації та накреслити план кращого використання часу, який їм залишилося прожити.

Goodyear описує, що групові обговорення, як правило, розвиваються на трьох чітко визначених стадіях:

1) Пацієнти виражають занепокоєння та злість, часто скаржачись, що інші бачать їх “тривожними”, що близькі не можуть справитися зі своїми негативними почуттями і уникаютспілкування з ними. Всі члени групи виражали свій страх через втрачання емоційного та інтелектуального контролю. Вони вказували на постійний конфлікт між усвідомленням та запереченням хвороби.

2) Цю стадію можна визначити терміном “нерішучості”, “коливання”, руху від вираження гніву до визнання страху та фрустрації, суму через втрату.

3) На третій стадії “прийняття” пацієнти починали сприймати індивідуадьний вплив хвороби, вирішувати практичні питання взаємодії з медичним персоналом, оцінювати способи, якими вони реагували на людей та ситуації і до, і на протязі періоду опікування. На цьому етапі група створила таку атмосферу, в якій пацієнти могли спонтанно виражати свої почуття без страху, що у відповідь їх проженуть. Пацієнти вже були сердиті власне на свою хворобу. Вони звільнилися від напруги, яка на них накладалась через фактичну реакцію інших і змогли розробити стратегії для вміння впоратися з поведінкою інших.

Январь 24, 2019 Коррекционная психология
Еще по теме
Додаток 1. Метод інтерв’ю у роботі з помираючою людиною.
Метод Стівена Кові у соціально-психологічній роботі з суїцидальними клієнтами.
Приклад екзистенційно – раціональної психотерапії у роботі з депресивними клієнтами з метою попередження суїциду.
Приклад психологічного втручання методом керованої уяви в роботі з депресивними клієнтами.
Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
Психотерапевтична робота з депресивними клієнтами.
Вовканич М.Д.. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду, 2000
Робота з депресивними клієнтами, що переживають втрату.
Додаток 40. Методика “ Ціннісні орієнтації” М.Рокича.
ДОДАТОК 1 ТВОРЧЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Додаток 5 Шкала депресій.
Додаток 11. ЛОБІ ( ленінградський опитник інституту ім. Бехтєрева.)
Додаток 4. Тест діагностики одинокості.
Додаток 6. Шкала основних симптомів депресій.
Приклад психотерапевтичної роботи з клієнтами, у яких проявляються амбівалентні почуття.
Особливості роботи з клієнтами, що мають суїцидальні наміри або вчинили суїцидальну спробу.
Додаток 12. Пам`ятка для тих, хто відчуває душевний дискомфорт.
Додаток 3. Модифікована шкала виміру одинокості UCLA.
Додаток 9. Шкала самооцінки тривожності Ч.Д.Спілбергера, Ю.Л. Ханіна.
Добавить комментарий