Додаток 40. Методика “ Ціннісні орієнтації” М.Рокича.

Мета: Визначення індивідульних ціннісних орієнтацій дуже важливо для подальшої роботи з клієнтом. Адже за останні роки зросла кількість депресій, які розвиваються як наслідок втрати сенсу життя. Тому корекційна робота часто міститься в раціональному підході, а саме у визначенні подальшого сенсу життя.

Інструкція: Вибрати та розкласти по мірі зниження значимості спочатку термінальні цінності ( із списку А), а потім інструментальні ( із списку Б).

Список А ( термінальні цінності).

• Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченність життя).

• Життєва мудрість ( зрілість суджень та здоровий глузд, який досягається життєвим досвідом).

• Здоров`я (фізичне та психічне).

• Цікава робота.

• Краса природи та мистецтва ( переживання прекрасного в природі та в мистецтві).

• Кохання ( духовна та фізична близькість з коханою людиною).

• Матеріальне забезпечене життя ( відсутність матеріальних труднощів).

• Наявність хороших та вірних друзів.

• Суспільне визнання ( повага оточуючих, колективу, товаришів по роботі).

• Пізнання ( можливість розширити свій світогляд, свою освіту, загальну культуру, інтелектуальний розвиток).

• Продуктивне життя ( максимально повне використання своїх можливостей, сил та здібностей).

• Розвиток ( робота над собою, постійне фізичне та духовне удосконалення).

• Розваги ( приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов`язків).

• Свобода ( самостійність, незалежність в судженнях та вчинках).

• Щасливе сімейне життя.

• Щастя інших (добробут, розвиток та удосконалення інших людей, всього народу, людства в цілому).

• Творчість ( можливість творчої діяльності).

• Впевненість в собі ( внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протирічч, сумнівів ).

Список Б. ( інструментальні цінності).

• Акуратність ( охайність, вміння утримувати речі в порядку, порядок в справах).

• Вихованість ( хороші манери).

• Високі запити ( високі вимоги до життя та високі домагання).

• Життєрадісність ( почуття гумору).

• Відповідальність ( дисциплінованість)

• Незалежність ( здатність діяти самостійно, рішуче).

• Непримиримість до недоліків в собі та інших.

• Освіченість ( широта знань, висока загальна культура).

• Відповідальність ( почуття обов`язку, вміння тримати слово).

• Раціоналізм ( вміння реально та логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення)

• Самоконтроль ( стриманість, самодисципліна).

• Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів.

• Тверда воля ( вміння настояти на своєму, не відступати перед труднощами).

• Терпимість ( до поглядів та думок інших, вміння прощати іншим їх помилки та омани ).

• Широта поглядів ( вміння розуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички)

• Чесність ( правдивість та щирість).

• Ефективність в справах ( працелюбність, продуктивність в роботі).

• Чуйність ( дбайливість ).

На основі вибору будують ієрархічну драбину цінностей досліджуваного.

Январь 24, 2019 Коррекционная психология
Еще по теме
МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» М. РОКИЧА
МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» (М. РОКИЧ)
Додаток 7. Методика диференціальної діагностики депресивних станів за Жмуровим В.А.
Система професійної орієнтації.
Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації.
Додаток 5 Шкала депресій.
Додаток 4. Тест діагностики одинокості.
ДОДАТОК 1 ТВОРЧЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Додаток 6. Шкала основних симптомів депресій.
ДОДАТОК КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 НА ТЕМУ: «ТЕМПЕРАМЕНТ. ХАРАКТЕР»
Додаток 1. Метод інтерв’ю у роботі з помираючою людиною.
Додаток 3. Модифікована шкала виміру одинокості UCLA.
Додаток 9. Шкала самооцінки тривожності Ч.Д.Спілбергера, Ю.Л. Ханіна.
Додаток 11. ЛОБІ ( ленінградський опитник інституту ім. Бехтєрева.)
ДОДАТОК 2 ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 НА ТЕМУ «ОСОБИСТІСТЬ»
Додаток 2.Використання групової взаємодії у роботі з помираючими клієнтами.
Додаток 12. Пам`ятка для тих, хто відчуває душевний дискомфорт.
Добавить комментарий