Методика 3. Методика «Синдром «вигора в професіях системи «людина — людина»

(Практикум по психологии мспсджемента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. — СПб.: Речь, 2001. — С. 276-282.)

Інструкція. Вам пропонується 22 твердження про почуття та переживання, пов’язані з роботою. Будь ласка, прочитайте уважно кожне твердження і вирішіть, чи почуваєте Ви себе таким чином відносно Вашої роботи. Якщо у Вас не було такого почуття, у бланку для відповідей позначте позицію 0 — «ніколи». Якщо у Вас було таке почуття, вкажіть, як часто Ви Його відчували. Для цього навпроти питання поставте бал, що відповідає частоті виникнення того чи іншого почуття.

Варіант І (для менеджерів)

1) Я відчуваю себе емоційно виснаженим.

2) Наприкінці робочого дня я відчуваю себе, як вичавлений лимон.

3) Я відчуваю себе втомленим, коли прокидаюсь пранці і мушу йти на роботу.

4) Я добре розумію, що відчувають мої підлеглі та колеги, та використовую це в інтересах справи.

5) Я відчуваю, що спілкуюся з деякими підлеглими, як з предметами (без теп-лоти та приязні до них).

6) Я відчуваю себе енергійним та емоційно піднесеним.

7) Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях.

8) Я відчуваю пригніченість і апатію.

9) Я можу позитивно впливати па продуктивність роботи моїх підлеглих та колег.

10) Останнім часом я став більш черствим (нечутливим) у ставленні до тих, з ким працюю.

1

1) Як правило, ті, з ким мені доводиться працювати, — нецікаві люди, що
скоріше втомлюють, ніж радують мене.

1

2) У мене багато планів на майбутнє і я вірю в їх здійснення.

1

3) У мене все більше життєвих розчарувань.

1

4) Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багатьох речей, які радували мене раніше.

1

5) Іноді мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими з моїх підлеглих і колег.

1

6) Мені хочеться усамітнитися і відпочити під усього й усіх.

1

7) Я можу легко створити атмосферу доброзичливості та співпраці и колективі.

1

8) Я легко спілкуюся з людьми незалежно від їх статусу і характеру.

1

9) Я багато встигаю зробити.

20) Я відчуваю себе на межі можливостей.

2

1) Я багато чого ще зможу досягти в своєму житті.

22.іноді підлеглі та колеги перекладають на мене тягар своїх проблем і
обов’язків.

Варіант II (для вчителів та викладачів)

1) Я відчуваю себе емоційно виснаженим.

2) Наприкінці робочого дня я відчуваю себе, як вичавлений лимон.

3) Я відчуваю себе втомленим, коли прокидаюсь вранці і мушу йти па роботу.

4) Я добре розумію, що відчувають мої учні та колеги, та використовую це в інтересах справи.

5) Я спілкуюся з моїми учнями цілком формально, без зайвих емоцій, і намагаюся звести спілкування з ними до мінімуму.

6) Я відчуваю себе енергійним та емоційно піднесеним.

7) Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях.

8) Я відчуваю пригніченість і апатію.

9) Я можу позитивно впливати на продуктивність роботи моїх учнів та колег.

10) Останнім часом я став більш черствим (нечутливим) у ставленні до тих, з ким працюю.

1

1) Як правило, оточуючі мене люди багато вимагають від мене та маніпулюють мною.

Вони скоріше втомлюють, ніж радують мене.

1

2) У мене багато планів па майбутнє і я вірю в їх здійснення.

1

3) У мене все більше життєвих розчарувань.

1

4) Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багатьох речей, які радували мене раніше.

1

5) Іноді мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими з моїх учнів і колег.

1

6) Мені хочеться усамітнитися і відпочити від усього й усіх.

1

7) Я можу легко створити атмосферу доброзичливості і співпраці при спілкуванні з моїми учнями та колегами.

1

8) Я легко спілкуюсь з людьми незалежно від їх статусу і характеру.

1

9) Я багато встигаю пробити.

20) Я відчуваю себе на межі можливостей.

2

1) Я багато чого ще зможу досягти в своєму житті.

2

2) Іноді учні та колеги перекладають на мене тягар своїх проблем і обов’язків.

Бланк для відповідей

Бланк для відповідей

Обробка та інтерпретація результатів

Відповідно ДО «ключа» підраховуються суми балів за трьома субшкалами.

«Ключ»

«Ключ»

Рівень «професійного вигорання» визначається за таблицею рівнів «вигорання».

Таблиця рівнів — «вигорання»

Таблиця рівнів - «вигорання»

Інтерпретація даних. Згідно з моделлю американських дослідників К. Маслач і С. Джексон, «вигорання» тлумачиться як синдром емоційного виснаження, депер-соналізації і редукції особистих досягнень.

Емоційне виснаження розглядається як основна складова «професійного вигорання» та характеризується заниженим емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням.

Деперсоналізація проявляється у деформації стосунків з іншими людьми. В одних випадках це може бути зростання залежності від інших людей, у інших — зростання негативізму, цинічності установок і почуттів стосовно реципієнтів: паціє-нтів, клієнтів, підлеглих тощо.

Редукція особистих досягнень полягає або в тенденції до негативного оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо службової гідності і можливостей, або у нівелюванні особистої гідності, обмеженні своїх мож-ливостей, обов’язків щодо інших.

Январь 24, 2019 Коррекционная психология
Еще по теме
10. СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ВИМОГА ДО СИСТЕМИ „ЛЮДИНА –МАШИНА – ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”
23. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ „ЛЮДИНА – МАШИНА – ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”
5.8. ОСОБИСТІСТЬ І ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ
МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ СИЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДИКА «НАКЛОН КРИВОЙ»
8.3. РОЗВИТОК ВОЛІ В ЛЮДИНИ
9.6. РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
8.4. ВИДИ І РОЛЬ ЕМОЦІЙ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
21. ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЛЮДИНИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ
Психологічне дослідження людини в праці.
Додаток 1. Метод інтерв’ю у роботі з помираючою людиною.
Несприятливі функціональні стани людини в праці.
Добавить комментарий