Приклад проведення сеансів психотерапії з депресивними клієнтами на основі технічних прийомів А.Бека.

Початкові сесії створюють відносини співробітництва з пацієнтом, визначення проблеми, вияв неадаптативних думок. Аналіз проблеми включає два типа аналізу: функціональний та когнитивний.

Функціональний аналіз ідентифікує елементи проблеми: як проблема проявляється, в яких ситуаціях, частота цих ситуацій, інтенсивність та продовжуванність проблем на емоційному та поведінковому рівнях. Когнитивний аналіз виявляє думки та образи людини в ситуаціях психотравми. Вивчається рівень, до якого пацієнт може контролювати свої думки та образи.

Доречно не перших сеансах скласти список проблем. Ці проблеми розміщують за пріорітетами в якості мішеней психотерапевтичної дії. Основою ієрархізації проблем служить важкість симтомів, питома вага симптомів в структурі життя клієнта. Прийом “зведення проблем”, за Беком, це процес групування проблем з одинаковими причинами. Як правило , симтоми депресій зводяться до низької самооцінки та негативного очікування.

На перших сесіях терапевт активний, активно спілкується з клієнтом. Клієнт отримує домашнє завдання: досліджувати проблему, записувати основні факти і т.д.

На пізніх сесіях клієнт повинен бути більш активним: аналізувати неадаптивні думки, перепровіряти їх на логічну послідовність і правильність або просто поведінкову перерепровірку якщо ці думки конкретно — реалістичні.

Завершується терапія 1 – 2 сесіями на протязі останніх 1 – 2 місяців.

Автоматичні думки виявляються методом спостереження, методом розігрування ролей та перепровіряються в реальних травмуючих обставинах.

Після того, як клієнт погодиться з психотерапевтом про наявність у нього неадаптивних думок, терапевт проводить процедури дезактуалізації та розкриття хибності думок.

А.Бек запропонував слідуючі технічні прийоми:

1) Декатастрофікація.

2) Побудження до перевірки в реальних діях.

3) Порівняння з іншими.

4) Метод вияву логічних невідповідностей.

5) Метод катарсису , який приводить до того, що пацієнт починає себе жаліти, симпатизувати собі, допомагати собі.

6) Метод ідентифікації з позитивним прикладом.

7) Спонукання гетероагресії.

8) Метод відволікання від травмуючих подій.

9) Метод записування подій дня.

10) Імагінальна техніка.
1

1) Метод розігрування ролей, щоб клієнт побачив себе зі сторони і об`єктивізував проблему.
1

2) Метод трьох колонок: перша колонка опис ситуації, друга — неадаптивні думки, третя — корегуючі думки та поведінка.
1

3) Метод реатрибуції.
1

4) Перевизначення.
1

5) Децентрація.

А.Бек рекомендував звертати увагу на слідуючі неадаптивні думки та способи їх корекції:

1) “ астенія” компенсується спонуканням до дії;

2) “ відчай та суїцид” – підтримка , надання адаптивних моделей поведінки, спонукання до дії;

3) “ самокритичність” — перевірка реальністю;

4) “ відсутність насолоди, задоволення та задоволеності собою, позитивного прийняття себе — щоденник подій дня.

Январь 24, 2019 Коррекционная психология
Еще по теме
Приклад екзистенційно – раціональної психотерапії у роботі з депресивними клієнтами з метою попередження суїциду.
Приклад психологічного втручання методом керованої уяви в роботі з депресивними клієнтами.
Психотерапевтична робота з депресивними клієнтами.
Приклад психотерапевтичної роботи з клієнтами, у яких проявляються амбівалентні почуття.
Робота з депресивними клієнтами, що переживають втрату.
Особливості психосоціальної роботи з депресивними клієнтами, в яких виражено відчуття тривожності.
Етичні принципи психотерапії.
15. Вимоги до організаційно-технічного оснащення робочого місця
§ 3. КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД А. БЕКА
ОПРОСНИК ДЕПРЕССИИ БЕКА (BECK DEPRESSION INVENTORY)
ШКАЛА ДЕПРЕССИИ Э. БЕКА
Особливості соціально-психологічного консультування депресивних клієнтів.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ А. БЕКА
Добавить комментарий