ЯРЕМЧУК О. В.. МІФОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ МЕНТАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. 2004

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии, Психология развития, акмеология
Добавить комментарий