Лущикова Діана Вікторівна. ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ СХИЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО САМОЗМІНЮВАННЯ. 2009

Автореферат

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии, Психология развития, акмеология
Добавить комментарий