АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.

В останні десятиріччя в світовій психології все актуальнішими стають проблеми “трансцендентного”, “метасмислів”, “граничних цінностей”, “моральних вчинків”, “релігійних символів”, “трансперсональних переживань”, — тобто тих феноменів, що торкаються проблеми духовності людини.

Тема духовності, яка тривалий час була у науці пріоритетом філософських роздумів, з усією виразністю почала звучати в сучасній психології, виявляючи свої різноманітні аспекти та грані у різних психологічних школах.

Граничні переживання, цінності та смисли традиційно зафіксовувалися та передавалися в релігіях та духовних вченнях різних народів. В останній час дослідження з історії релігії почали носити не тільки етнографічний, антропологічний, але й суто психологічний характер, тому що в багатьох письмових документах та усних традиціях зафіксовані цікаві відомості про особливості та характер психічного життя, описаний досвід роботи із психічними реаліями, який розширює психічні можливості людини. Вивчення змінених станів свідомості та трансперсональних переживань змінило погляди на практики релігійного споглядання, показало, що психологія недооцінювала пластичність свідомості людини та багатство спектру її можливих станів.

Висновки американських та західноєвропейських психологів показують, що трансперсональні переживання здатні спричиняти значні та стійкі позитивні зміни: поглиблення відчуття смислу, полегшення екзистенціальної кризи (E.Сутич, K.Уїлбер, Кр.Гроф), пробудження альтруїзму, співчуття, прийняття себе, інших, оточуючого світу (Ч.Тарт, А.Уотс, Р.Олперт, Дж.Ліллі), розширюють діапазон розуміння та усвідомлення, збільшують стійкість уваги, сенситивність (С.Гроф, Т.Маккена, Д.Уайт, А.Коен, Р.Уїлсон). Організація “Мережа попередження духовних небезпек” практично підтверджує висновки психологів трансперсонального напрямку про існування у людини глибинних духовних потреб та великої небезпеки їхньої фрустрації

У вітчизняній психології трансперсональний підхід до людини тільки починає своє становлення; але це не означає відсутність трансперсональних традицій в нашому культурному регіоні. Практика методів автотрансформації та високоразвинених технологій трансценденції віддавна використовувалася в православній аскетичній традиції представниками слов’янської культури. Сповідь, покаяння, різні форми молитви, незрима борня, тверезіння, зведення розуму в серце, — це тільки деякі з методів роботи із свідомістю, які становлять спадщину православ’я. Ці методи значно впливають на психічний та духовний розвиток людини, що їх практикує, та призводять до вражаючих, але все ще глибоко не досліджених в контексті сучасної науки, змін у внутрішньому світі.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕРГОНОМІЦІ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Добавить комментарий