АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.

Основні результати дослідження доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців “Психологія сучасності: наука та практика” (Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 27 грудня 2003 р.); а також на конференціях молодих науковців при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 28 квітня 2005 р. і 27 квітня 2006 р.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
СТРУКТУРУ ДИСЕРТАЦІЇ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Добавить комментарий