МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Полягає у визначенні відмінностей у переживанні особистістю почуття провини шляхом врахування її індивідуально-психологічних особливостей.

Мета дослідження зумовила такі завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз поняття провини шляхом систематизації основних підходів та аспектів її вивчення.

2. Визначити змістові, кількісні та якісні характеристики почуття провини і з’ясувати їх зв’язок з індивідуально-психологічними властивостями особистості.

3. Розробити типологію та особистісні профілі переживання людиною почуття провини через зіставлення кількісних, якісних і змістових його характеристик й індивідуально-психологічних властивостей особистості.

4. Встановити статеві відмінності в переживанні почуття провини.

5. Розробити методичні рекомендації для практичної роботи з корекції переживання почуття провини.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТА-АНАЛИЗ (METAANALYSIS)
О ПОЛЬЗЕ МЕТА-АНАЛИЗА
КРИТИКА МЕТА-АНАЛИЗА
С. В. Александрова МЕТА-АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Н. Я. Абибуллаева МЕТА-АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Добавить комментарий