МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів дослідження. З метою вимірювання індивідних та особистісних параметрів індивідуальності застосовано такі методики: методику “ЧХТ” В. Маріщука, методику діагностування міжособистісних відносин Т. Лірі, опитувальник Б.І. Додонова для визначення переважаючих емоційних переживань, опитувальник Леонгарда-Шмішека для з’ясування особливостей характеру. Особливості кількісних, якісних та змістових характеристик почуття провини і його переживання особистістю діагностувалися за допомогою спеціально розробленої дослідницької анкети та опитувальника Басса-Дарки. У дослідженні використано також статистичні методи кількісного та якісного опрацювання отриманих результатів.

В емпіричному дослідженні брали участь 163 особи різної статі віком від 20 до 30 років: як студенти, так і працюючі.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕРГОНОМІЦІ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
4.2. НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ. МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. МЕТОД АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
Добавить комментарий