МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Завдання дослiдження були реалiзованi шляхом застосування наступних методiв та підходів: системний, комплексний, історико-хронологічний, проблемно-логічний, порівняльний, структурно-функціональний, крос-культурний підходи, в руслі яких використовувалися метод наукового спостереження, метод аналізу продуктів діяльності особистості, метод психо-історичної реконструкції (I.Г.Бiлявський), психолінгвістичні методи, метод аналізу ментальності “крізь призму універсальних категорій культури” (А.Я.Гуревич), психосемантичний аналіз, символьна реконструкція, метод архетипів (К.Юнг), метод міфокритики.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕРГОНОМІЦІ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
4.2. НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ. МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. МЕТОД АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Добавить комментарий