МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Для розв’язання поставлених завдань та перевірки гіпотез були використані такі методи: теоретичний аналіз філософської та психологічної літератури з проблеми дослідження, а також систематизація та узагальнення попередніх досліджень. У дослідженні використаний комплекс емпіричних методів: спостереження, бесіди, анкетування з фіксацією спонтанних проявів, методи математичної статистики.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕРГОНОМІЦІ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
4.2. НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ. МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. МЕТОД АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Добавить комментарий