НАДІЙНІСТЬ ТА ВІРОГІДНІСТЬ

Отриманих результатів забезпечуються теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, комплексним використанням надійних і валідних діагностичних методик, якісним аналізом емпіричних даних, використанням методів математичної статистики для доведення достовірності результатів емпіричного дослідження.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
НАДІЙНІСТЬ ТА ВІРОГІДНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ І ВІРОГІДНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ І ВІРОГІДНІСТЬ
13. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
12. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Психологія професійної кар'єри.
Психологічне вивчення професій.
Психологія професіоналізму та вершин майстерності.
Мотивація праці як основа управління виробничим процесом.
АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
§ 3. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 2 Диалектический материализм о психике
Добавить комментарий