НАУКОВА НОВИЗНА

Дисертаційного дослідження полягає в тому, що традиційні для психології поняття – свідомість, здібності, “Я-концепція”, розвиток особистості — розглянуто в новому ракурсі, що поглибило їх розуміння; запропоновано психологічну інтерпретацію таких феноменів релігійного життя особистості як покаяння, сповідь, молитва, ісіхія, боротьба із пристрастями та розглянуто процеси, що їх супроводжують, в контексті психології особистості. Крім того, значення роботи полягає у якісному аналізі природи особистісних змін, духовного зростання у православної людини; в аналізі феномену автотрансформації, у психологічному баченні релігійної обдарованості та містичного досвіду; у розкритті умов і методів автотрансформації, що існують в східнослов’янському християнстві.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
НАУКОВА НОВИЗНА
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Добавить комментарий