НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Вперше запропоновано авторську типологію переживання провини за її спрямованістю, визначено особливості переживання особистістю провини перед самою собою й іншими людьми з урахуванням характеристик цього почуття. Розроблено особистісні профілі переживання (лідируючий, збудливий, вразливий) через зіставлення показника інтенсивності почуття провини з різними особистісними властивостями.

— Розширено спектр індивідуально-психологічних відмінностей у переживанні людиною почуття провини. Показано наявність значущого зв’язку між кількісними показниками почуття провини і властивостями нервової системи та особливостями характеру особистості. Зокрема, високі показники почуття провини пов’язані з чутливістю нервової системи, а також з емотивністю, тривожністю і застряганням особистості.

— Уточнено статеві відмінності в кількісних, якісних та змістових характеристиках почуття провини. Так, у жінок кількісні показники провини та її зовнішній прояв вищі, ніж у чоловіків. Крім того, у жінок переважає моральний зміст переживання провини, а у чоловіків домінує екзистенціальний зміст.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА
НАУКОВА НОВИЗНА
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
Добавить комментарий