НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Вперше шляхом аналізу відповідних літературних джерел (психологічних, філософських) проведено теоретичне узагальнення особливостей альтруїстично-егоїстичної спрямованості особистості.

2) Обгрунтована недоцільність розгляду лише діаметрально протилежних позицій досліджуваної спрямованості. Доведено існування таких проміжних проявів спрямованості, як альтруїстичний егоїзм та егоїстичний альтруїзм.

3) Визначена цільова спрямованість особистості із різними позиціями (альтруїзм-егоїзм). Виявлено переважання даної позиції на різних вікових зрізах.

4) Доведено існування розбіжностей у проявах альтруїзму-егоїзму у чоловіків і жінок. Проведено гендерне порівняння у проявах позиції на різних вікових етапах.

5) Дістала подальший розвиток теорія стосовно того, що альтруїстично-егоїстична ціннісно-смислова позиція не є статичною. Доведено, що з віком альтруїстично-егоїстична позиція може змінюватися, наближаючись навіть до діаметрально протилежного прояву спрямованості.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА
НАУКОВА НОВИЗНА
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
Добавить комментарий