ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ:

Лущикова Д.В. Саморазвитие личности как творческий процесс / Д.В. Лущикова // Наука і освіта. – 2007. – № 4-5. – С. 101-105.

2. Лущикова Д.В. Взаимосвязь показателей склонности к самоизменению и психологических факторов личности (по Р.Кеттеллу) / Д.В. Лущикова // Наука і освіта. – 2007. — №8-9. – С. 95-98.

3. Лущикова Д.В. Схильність до самозмінювання у співвідношенні з характеристиками особистісного потенціалу / Д.В. Лущикова // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія; за ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ–Ніжин: Видавництво НДУ; ДС “Міланік”, 2008. – Т. 10, вип.6. – Ч. 2. – С. 27-31.

4. Лущикова Д. В. Діагностика схильності до самозмінювання / Д.В.Лущикова, О.П. Саннікова // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2008. — № 4-5. – С.114-120.

5. А.с. Тест-опросник «Склонность к самоизменению» / Д.В. Лущикова, О.П. Саннікова. — № 25058 ; заявл. 24.07.2008.

6. Лущикова Д.В. Саморазвитие личности в контексте христианских ценностей / Д.В. Лущикова // Виховання і культура. – 2007. – № 1-2 (11-12). – С. 262-265.

7. Лущикова Д.В. Попытка эмпирического исследования склонности личности к самоизменению/ Д.В. Лущикова: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару [«Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі»], (Одеса, 22 грудня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: СМИЛ, 2006. – С. 99-102.

8. Лущикова Д.В. Представления личности о собственных психологических изменениях при смене профессии / Д.В. Лущикова : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток особистості професіонала в умовах соціально-освітніх трансформацій суспільства: теорія і практика»] (Одеса, 7-8 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Одеса: СМИЛ, 2007. – С. 47-50.

9. Лущикова Д.В. Схильність до самозмінювання і задоволеність собою як взаємозалежні психологічні явища / Д.В. Лущикова : тези V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Психологічні проблеми сучасності»] (Львів, 7-8 травня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів, 2008. – С. 50-52.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ВІДБИТО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА :
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Добавить комментарий