ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК

Автора в роботах, які були виконані у співавторстві. Автором виділено та описано психологічні складові схильності до самозмінювання. Отриманий емпіричний матеріал є авторським внеском в розробку проблеми схильності особистості до самозмінювання. При створюванні оригінального психодіагностичного інструментарію автор брав участь у постановці проміжних дослідницьких завдань, у підборі тестового матеріалу. Автором самостійно зібрано емпіричний матеріал, проведено статистичну обробку та інтерпретацію.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА.
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК АВТОРА.
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА.
У ВСТУПІ
ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:
2.6. ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМОК У ПСИХОЛОГІЇ
ОДЕРЖАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗРОБИТИ НАСТУПНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ:
Додаток 2.Використання групової взаємодії у роботі з помираючими клієнтами.
ПСИХОСИНТЕЗ: РОБЕРТО АССАДЖІОЛІ
Методика 3. Методика «Синдром «вигора в професіях системи «людина — людина»
3.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ
2.2. Аналітична теорія особистості: Карл Густав Юнг
Добавить комментарий