ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА.

Подані в роботі наукові дані є самостійним внеском автора у вирішення проблеми дослідження.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА.
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК АВТОРА.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:
У ВСТУПІ
ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
2.6. ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМОК У ПСИХОЛОГІЇ
ОДЕРЖАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗРОБИТИ НАСТУПНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ:
Додаток 2.Використання групової взаємодії у роботі з помираючими клієнтами.
ПСИХОСИНТЕЗ: РОБЕРТО АССАДЖІОЛІ
Методика 3. Методика «Синдром «вигора в професіях системи «людина — людина»
3.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ
Добавить комментарий