ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Полягає у визначенні типів та особистісних профілів переживання людиною почуття провини, що стало підґрунтям програми роботи психолога з корекції почуття провини, яке може бути травмуючим переживанням або заважати особистісному зростанню. Виокремлено два основних етапи роботи психолога. Перший етап має на меті підбір діагностичного інструментарію для дослідження почуття провини, що дає змогу прогнозувати можливий тип чи особистісний профіль переживання, другий – обрання форми роботи: тренінгової або консультативної.

Результати дослідження впроваджено у практику консультування, використано при створенні схеми аналізу почуття провини в психологічному центрі „Ніка” (Акт впровадження за № 7/2007). Крім того, отримані результати впроваджено в навчальний процес підготовки спеціалістів на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах таких дисциплін “Загальна психологія”, “Диференціальна психологія” й “Психологія переживання травмуючих ситуацій” (Акт впровадження 016/296 03.12.08).

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Добавить комментарий