ПУБЛІКАЦІЇ.

Зміст дисертаційного дослідження представлено в дев’яти публікаціях, з яких 4 статті опубліковані у фахових наукових виданнях України і 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 25058).

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ПУБЛІКАЦІЇ.
ПУБЛІКАЦІЇ.
ПУБЛІКАЦІЇ.
ПУБЛІКАЦІЇ.
У ВСТУПІ
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
§ 3. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Добавить комментарий