СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Софіна Л.В. Основні теоретичні підходи до вивчення почуття провини / Л.В. Софіна // Вісник Київського університету — Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2005. – Вип. 22–23. — Серія : Психологія. – С. 83-85.

2. Софіна Л.В. Аналіз дослідження характеристик почуття провини / Л.В. Софіна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – 2005. – Т.7. – Вип. 26. – С. 309-315.

3. Софіна Л.В. Особливості переживання почуття провини в навчально-професійній діяльності / Л.В. Софіна // Вісник Київського університету: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2005. – Вип. 24-25. — Серія : Психологія. – С. 29-32.

4. Софіна Л.В., Кириленко Т.С. Особливості зіставлення переживання почуття провини з емоційними переживаннями особистості / Л.В. Софіна, Т.С. Кириленко // Актуальні проблеми психології / За редакцією: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – 2007. – Т.1. – Ч.19.– С. 173-177.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
СТРУКТУРУ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ:
У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ ДИСЕРТАЦІЇ “ОСНОВНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРАВОСЛАВНОЇ АВТОТРАНСФОРМАЦІЇ”
У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ ДИСЕРТАЦІЇ “КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА МІФУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ”
Добавить комментарий