СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 168 найменувань, та додатків. Загальний обсяг дисертації – 187 сторінок (основний текст роботи становить 154 сторінки). Дисертація містить 29 таблиць і 4 ілюстрації.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РОБОТИ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ.
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Добавить комментарий