СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи складає 240 сторінок, основний текст викладено на 188 сторінках. В роботі міститься 16 таблиць і 17 рисунків, 3 додатка, розміщених на 28 сторінках. Список використаних джерел включає 252 найменувань.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РОБОТИ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ.
СТРУКТУРА РОБОТИ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
9.4.5. РОЛЬ РОБОТОВ
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Загальна характеристика роботи
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Эволюция роботов
ЕТАПИ РОБОТИ:
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ НА ОПЕРАТОРОВ
ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Добавить комментарий