ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Дослідження полягає у подальшій розробці проблеми емоційних переживань особистості, зокрема в з’ясуванні їх модальнісних особливостей; розширенні спектра індивідуальних відмінностей переживання особистістю почуття провини в руслі диференціально-психологічних досліджень.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЧНУ ТА ТЕОРЕТИЧНУ ОСНОВУ
ТЕОРЕТИЧНА ЗНАЧУЩIСТЬ ПОЛЯГАЄ:
2. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ.
Объектные значения
ЗНАЧЕНИЕ П. И О. П.
8.3. Объектные значения
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
ПОНЯТИЕ ЗНАЧЕНИЯ И КАТЕГОРИИ
ЗНАЧЕНИЕ УДИВЛЕНИЯ.
РАЗДЕЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Добавить комментарий