ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИМ ПІДҐРУНТЯМ

Дослідження стали: основні теоретичні принципи вивчення розвитку та виховання особистості, дослідження її структури, а також концепції індивідуальності (Б.Г. Ананьєв, І.Д. Бех, А.Б. Добрович, С.Д. Максименко, А.В. Петровський, О.П. Саннікова, С. Л. Рубінштейн, В.А. Татенко, Е. Фромм, Е. Еріксон); основні положення диференціальної психології про індивідуальні відмінності (Є.П. Ільїн, В.С. Мерлін, В. Д. Небиліцин, Б. М. Теплов); уявлення про природу і сутність емоційних явищ (Ф.Ю. Василюк, К. Ізард, Т. С. Кириленко, Е.Л. Носенко, О.П. Саннікова, К. Ізард, К. Хорні, І. Ялом).

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАНІ:
МЕТОДОЛОГІЧНУ ТА ТЕОРЕТИЧНУ ОСНОВУ
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОБЕДА ТЕОРЕТИКОВ КОНФЛИКТА
ТЕОРЕТИКО-НОРМАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ШВАРЦА
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ КОММУНИКАЦИИ «ПРАКТИКОВ» И «ТЕОРЕТИКОВ»
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
6.1. Теоретико-методологические основы инженерной психологии
1. Теоретико-методологические основы инженерной психологии
ВКЛАД ТЕОРЕТИКО-АТРИБУТИВНОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
Теоретико-методологическим основанием исследования выступают
Добавить комментарий