ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми самозмінювання особистості; визначити психологічний зміст і структуру феномена схильності до самозмінювання, обґрунтувати й описати її психологічні складові; виявити спектр властивостей особистості, гіпотетично пов’язаних зі схильністю до самозмінювання.

2. Розробити логіку емпіричного дослідження та створити систему психодіагностичних методів та процедур, адекватних меті дослідження.

3. Емпірично дослідити співвідношення між показниками схильності до самозмінювання і виявленим спектром властивостей особистості.

4. Дослідити індивідуально-психологічні характеристики схильності особистості до самозмінювання; описати психологічні портрети осіб із різною вираженістю і специфікою схильності до самозмінювання;

5. Вивчити специфіку схильності до самозмінювання в осіб, які відрізняються за емоційністю.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ДОДАТОК 1 ТВОРЧЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕРГОНОМІЦІ.
Добавить комментарий