ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.

Робота виконана в межах теми ”Психологія часу”, яка включена у тематичний план науково-дослідницької роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за номером державної реєстрації 0197UО19181. Тема дисертації затверджена 1 лютого 2000 року Вченою Радою ІМЕМ Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, протокол №2.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
НАУКОВА НОВИЗНА
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Психологія праці в системі наукового знання.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА
Психологія праці як наукова дисципліна.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Добавить комментарий