Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри загальної та інженерної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах теми: “Психологічні детермінанти життєвих цінностей студентської молоді” (номер державної реєстрації – 02 БФ 13-02/1).

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
НАУКОВА НОВИЗНА
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Психологія праці в системі наукового знання.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА
Психологія праці як наукова дисципліна.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
Добавить комментарий