ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.

Дисертаційне дослідження “Міфологічний компонент ментальності особистості (культурно-історичний підхід)” здійснювалося в межах комплексної наукової теми кафедри психології Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету “Роль психологічної освіти у становленні та розвитку української ідеї у свідомості національних меншин України” (№ держреєстрації 0197U01/689).

Об’єкт дослідження – ментальність особистості.

Предмет дослідження – особливості репрезентації міфологічного компоненту в структурі ментальності особистості.

Мета – встановлення особливостей міфологічної складової в структурі ментальності особистості.

Досягнення мети, доведення або спростування гіпотези передбачають постановку і розв’язання таких завдань:

1.) визначити основні теоретико-методологічні основи вивчення ментальності і міфу;

2.) здійснити психологічне дослідження міфологічного компоненту в структурі ментальності особистості в глобалізаційну епоху;

3.) розглянути глобальність та етнічність як полюсні тенденції прояву міфологічного компоненту ментальності особистості;

4.) виявити взаємозв’язок етнічної ідентичності і ментальності особистості в умовах культурної глобалізації;

5.) запровадити психо-історичну реконструкцію глобальних та етнічних вимірів архетипу Світового Дерева в якості загальнокультурної моделі картини світу, що структурує ментальність особистості та етносу;

6.) здійснити системне прикладне дослідження архаїчного та індивідуального авторського міфу як форм маніфестації архетипу Світового Дерева на матеріалі теолого-міфологічних текстів певних етнічних традицій та драми-феєрії Л.Українки “Лісова пісня”.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
НАУКОВА НОВИЗНА
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Психологія праці в системі наукового знання.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА
Психологія праці як наукова дисципліна.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЛАНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПЛАНАМИ ПАССИВНОГО ОБСЕРВАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Добавить комментарий