Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є частиною наукових досліджень кафедри загальної та диференціальної психології у руслі розробки теми «Психологічні особливості особистості професіонала в галузі соціономічних професій в контексті диференціально-психологічного підходу» (протокол № 5 від 28.12.2006 р.). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (протокол № 4 від 29.11.2007 р.) та узгоджена за рішенням Ради координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 1 від 29.01.2008 р.). Автором проводилось диференціально-психологічне дослідження психологічних складових схильності особистості до самозмінювання.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
НАУКОВА НОВИЗНА
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Психологія праці в системі наукового знання.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА
Психологія праці як наукова дисципліна.
Добавить комментарий