ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту соціальної та політичної психології АПН України за темою “Соціально-психологічні передумови та детермінанти особистісного вибору”, номер державної реєстрації 0198U002048. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту соціальної та політичної психології АПН України ( протокол №1 від 26.01.1998) та узгоджено у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №5 від 29.05.2001).

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
НАУКОВА НОВИЗНА
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Психологія праці в системі наукового знання.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА
Психологія праці як наукова дисципліна.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
Добавить комментарий