ДРУГИЙ РОЗДІЛ «ПРОЦЕДУРА ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»

Розкриває загальну організацію дослідження, зокрема дослідження схильності допомагати іншим, її психологічних корелятів та зв’язку схильності допомагати з особливостями самоактуалізації особистості.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
Наконечна Марія Миколаївна. ДОПОМОГА ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, 2009
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ «ФЕНОМЕН ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»
ТРЕТІЙ РОЗДІЛ «ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ В ОСОБИСТОСТІ ЗДАТНОСТІ ДО ДОПОМАГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ»
У другому розділі “Психологічне дослідження міфологічного КОМПОНЕНТУ В СТРУКТУРІ МЕНТАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНУ ЕПОХУ”
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВКЛЮЧАЛО В СЕБЕ ДВА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЗМІСТОВНІ БЛОКИ:
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
РОЗДІЛ ЕМОЦІИНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
РОЗДІЛ ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМ
3.2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
Психологічне дослідження людини в праці.
3.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ
Динаміка розвитку особистості в праці.
Основні етапи розвитку особистості як суб'єкта праці.
Добавить комментарий