ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА

Мета цього розділу полягає в ознайомленні з роллю соціальних чинників у розвитку особистості, основними теоріями і напрямками розвитку особистості в дитинстві, у розумінні процесу соціалізації особистості і розгляді періодизації її розвитку (з поглядупсихосоціальноїконцепції розвитку особистості), а також в усвідомленні типів неправильного виховання. Особлива увага приділяється психології юнацького віку й висвітленню процесу формування самосвідомості з огляду на, що юнацький період справляє величезній вплив на все подальше життя людини.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
СЕМІНАР 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
3.2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
3.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ
Динаміка розвитку особистості в праці.
Основні етапи розвитку особистості як суб'єкта праці.
ТРЕТІЙ РОЗДІЛ «ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ В ОСОБИСТОСТІ ЗДАТНОСТІ ДО ДОПОМАГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ»
Наконечна Марія Миколаївна. ДОПОМОГА ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, 2009
2.3. ЕРІК ЕРІКСОН, ЕРІХ ФРОММ І КАРЕН ХОРНІ: ЕГОПСИХОЛОГІЯ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЮ НАПРЯМКИ В ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДРУГИЙ РОЗДІЛ «ПРОЦЕДУРА ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»
Професіогенез особистості.
РОЗДІЛ ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМ
Методи психодіагностики особистості працівника.
КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
Професіоналізація та професійний розвиток особистості.
Добавить комментарий