ГІПОТЕЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Допомога іншому обумовлюється функціонуванням складної функціональної єдності мотиваційних, когнітивних та особистісних змінних, зокрема мотивацією допомоги, настановленням альтруїзму та відповідально-великодушним стилем міжособистісних відносин;

— особливості репрезентації концепту допомоги іншому в свідомості людей опосередковують особистісний розвиток допомагаючого суб’єкта.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ГІПОТЕЗА
ГІПОТЕЗА.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕРГОНОМІЦІ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Добавить комментарий