НАДІЙНІСТЬ ТА ВІРОГІДНІСТЬ

Отриманих даних забезпечувалась теоретико-методологічними обгрунтуваннями вихідних положень, цілісною організацією дослідження, поєднанням математичних методів обробки експериментальних даних з їх якісним психологічним аналізом, репрезентативністю вибірки.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
НАДІЙНІСТЬ ТА ВІРОГІДНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ І ВІРОГІДНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ І ВІРОГІДНІСТЬ
13. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
12. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Психологія професійної кар'єри.
Психологічне вивчення професій.
Психологія професіоналізму та вершин майстерності.
Мотивація праці як основа управління виробничим процесом.
АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
Добавить комментарий