НАУКОВА НОВИЗНА

Дослідження полягає у поглибленні змісту поняття «допомоги іншому», що розглядається як дія та як тип міжперсональних відносин; у з’ясуванні особистісних корелятів схильності допомагати іншому; у виявленні специфіки репрезентації концепту „допомоги іншому” в свідомості людей; у розкритті зв’язку допомоги іншому з самоактуалізацією особистості та особистісним розвитком. Запропонована орієнтовна класифікація рівнів допомоги іншому, розроблена система діагностичних та формувальних засобів для розвитку схильності особистості допомагати іншим.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
НАУКОВА НОВИЗНА
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Добавить комментарий