ОРГАНІЗАЦІЯ І БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.

Загалом у дослідженні взяло участь 259 осіб – студенти І – V курсів Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя та студенти І курсу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Вік досліджуваних – від 16 до 23 років. Досліджувані жіночої статі склали 79% вибірки, чоловічої статі – 21%. Вибірка формувалася відповідно до мети та предмету дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2005 – 2007 рр.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
Лекция № 25 Понятие Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях
Питання 3. Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання» в організаціях (діагностичний компонент технології)
2. Індивідуальна та групова програми для профілактики і подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях (корекційно-розвивальний компонент технології)
БАЗА
База исследования:
БАЗА ВЫБОРКИ
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
4. Методологическая база эргономики
Эмпирическая база исследования.
Эмпирическая база исследования.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДО-ВАНИЯ.
Методологическая база и теоретическая основа исследования:
Добавить комментарий