РОЗДІЛ ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМ

У цьому розділі з’ясовуються особливості різних типів темпераменту, його властивості, зв’язки темпераменту з індивідуальним стилем діяльності й основними властивостями особистості, а також розглядаються поширені в психології типологічні підходи до структури особистості, що мають практичне значення.

У типологічному підході основними є положення, що тип особистості є цілісним утворенням, яке не зводиться до комбінації окремих особистісних чинників (рис). Зміст підходу розкривається описом типового або усередненого представника групи осіб, зараховуваних до даного типу.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
РОЗДІЛ ЕМОЦІИНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
ТРЕТІЙ РОЗДІЛ «ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ В ОСОБИСТОСТІ ЗДАТНОСТІ ДО ДОПОМАГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ»
ДРУГИЙ РОЗДІЛ «ПРОЦЕДУРА ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
РОЗДІЛ ХАРАКТЕР. ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРІВ. НЕВРОТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ
РОЗДІЛ СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗДІЛ 1
Особливості консультування “немотивованих” клієнтів.
РОЗДІЛ ЗДІБНОСТІ
Особливості психосоціальної роботи з депресивними клієнтами, в яких виражено відчуття тривожності.
Особливості соціально-психологічного консультування депресивних клієнтів.
Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
Особливості роботи із жінками, які страждають постнатальною депресією.
РОЗДІЛ ПОТРЕБИ ТА ОСОБИСТІСТЬ. МОТИВ І МОТИВАЦІЯ
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ «ФЕНОМЕН ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»
Особливості роботи з клієнтами, що мають суїцидальні наміри або вчинили суїцидальну спробу.
Добавить комментарий