Семінар 5. Характер. Акцентуації характеру. Невротична особистість

План

Варіант А

1. Характер як сукупність стійких рис особистості.

2. Типологія характерів Е. Кречмера: «за» і «проти».

3. Акцентуйовані типи характерів (К. Леонгард, А.Є. Личко) 4. Соціальні типи характерів за Е. Фроммом.

Варіант Б

1. Методика 16РБ1, анкета Кеттелла. Аналіз діагностичного матеріалу.

2. Методика «Самооцінка» (Дембо, Рубінштейн). Аналіз діагностичного матеріалу.

3. Навчання методиці раціонального осмислення «Зебра».

4. Навчання методиці цілеположення «Древо цілі».

5. Тестова контрольна робота № 4 «Темперамент. Акцентуація характеру» (дод. 5).

Теми рефератів

1. Характер як система найбільш стійких рис особистості, що виявляються в різноманітних видах діяльності, спілкуванні і взаємодії людини з оточуючими людьми.

2. Я думаю, що мені властива акцентуація характеру за типом…, тому що…

3. У моїй діяльності, поведінці і спілкуванні виявляються такі властивості характеру, як… (доведіть на конкретних прикладах).

4. На формування мого характеру особливий вплив зробив… (що саме і на які конкретні риси характеру, доведіть на прикладах).

Література

1. Бодалев А.А. Психология личности. — М., 1988.

2. Боссарт А. Парадоксьі возраста или воспитания. -М., 1991.

3. Божович Л. Избранньїе трудьі. — М., 1995.

4. Кон И.С. Психология ранней юности. — М., 1989.

5. Леви В. Нестандартний ребенок. — М., 1995.

6. Леонгард К. Акцентуированньїе личности. — М., 1985.

7. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. — Л., 1983.

8. Немов Р.С. Психология: В 3-х т. — М., 1995. — Т. 1.

9. Стивенс Дж. Приручи своих драконов. — СПб, 1995.

10. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. — М., 1993.

11. Зриксон З. Детство и общество. — СПб.,1996.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
РОЗДІЛ ХАРАКТЕР. ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРІВ. НЕВРОТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ
5.8. ОСОБИСТІСТЬ І ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ
5.5. НЕВРОТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ
18 ХАРАКТЕР
Глава 25. Характер
5.1. ХАРАКТЕР
АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ
ХАРАКТЕР
Характер
Плохой характер.
СТРУКТУРА ХАРАКТЕРА
2.5.2. ХАРАКТЕР
Характер и эмоции
Добавить комментарий