СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

План

Варіант А

1. Психоаналітична концепція особистості (3. Фрейд). Достоїнства і недоліки.

2. Розвиток психоаналізу: що відкинули і внесли нового в аналітичний напрямок у психології К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні, А. Александер, Е. Фромм.

3. Навіщо людині потрібен психологічний захист? Що він захищає? Негативні наслідки актуалізації механізмів психологічного захисту.

4. Нейролінгвістичне програмування: «за» і «проти».

5. Розбіжності в підходах до вивчення особистості в біхевіоризмі і когнітивних теоріях особистості.

6. Причини виникнення гуманістичного напрямку в психології.

7. Трансперсональна і глибинна психологія про особистість.

Варіант Б

1. Методика «Визначення та опис Я-концепції». Аналіз, висновки.

2. Вправи на визначення репрезентативної системи (НЛП).

3. Експрес-контрольна робота № 1 — «Особистість» (дод. 2).

4. Домашнє завдання — контрольна робота № 2 (дод. 3).

Теми рефератів

1. Три основних історичних періоди у вивченні особистості: філософсько-літературний, клінічний, експериментальний, їхні особливості і вплив на сучасний стан цієї галузі знань.

2. Психоаналіз 3. Фрейда та його вплив на розвиток психології.

3. Аналітична психологія: розвиток психоаналізу або подолання помилок 3. Фрейда. Сучасні теорії особистості, ідо увібрали в себе положення психоаналізу.

4. Вклад Г. Айзенка, Г. Оллпорта і Р. Кеттела в розробку проблем особистості.

5. Необхідність і сутність експериментального підходу у вивченні психології особистості.

6. Якби я був(ла) психологом, я б розглядав(ла) особистість з погляду…

Література

1. Басейн Ф.В. Проблема бессознательного. О неосознаваемьіх формах вьісшей нервной деятельности. — М., 1968.

2. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной псиохологии. — М., 1982.

3. История зарубежной психологии. 30-60-е годьі XX века. -М., 1982.

4. Лапланш Ж. Словарь по психоанализу. — М., 1996.

5. Маслоу А. Психология бьітия. — М., 1997.

6. Наранхо К. Гештальттерапия. — Воронеж, 1995.

7. Немов Р.С. Психология. В 3 т. — М., 1995. — Т. 1.Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия. — М.,1997.

8. Сабуров А.С. Психология: Курс лекций. — К., 1996.

10. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекций. — М., 1994.

11. Франкл В. Человек в поисках смьісла. — М., 1990.

12. Хьелл Л., Зиглер Д., Теории личности. — СПб, 1997.

13. Хрестоматия по гуманистической психотерапии. -М., 1995.

14. Ярошевский М.Я. История психологии. — М., 1995,

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
7.2. ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ
СЕМІНАР 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
3.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ
Лущикова Діана Вікторівна. ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ СХИЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО САМОЗМІНЮВАННЯ, 2009
СЕМІНАР 8. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
2.1. ПСИХОДИНАМІЧНИЙ НАПРЯМОК У ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ: ЗИГМУНД ФРЕЙД
СЕМІНАР 7. ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ І МОТИВАЦІЯ
ТРЕТІЙ РОЗДІЛ «ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ В ОСОБИСТОСТІ ЗДАТНОСТІ ДО ДОПОМАГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ»
2.3. ЕРІК ЕРІКСОН, ЕРІХ ФРОММ І КАРЕН ХОРНІ: ЕГОПСИХОЛОГІЯ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЮ НАПРЯМКИ В ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
Добавить комментарий