СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

План

Варіант А

1. Причини виникнення різноманітних типологій людини в психології.

2. Психологічна характеристика темпераменту, прояв його основних властивостей: активності, темпу, продуктивності, збуджуваності і т. д.

3. Види темпераментів: достоїнства і недоліки.

Варіант Б

1. Визначення типу темпераменту (методика РЕИ Айзенка).

2. Аналіз діагностичного матеріалу і висновки.

3. Захист творчих робіт (за дод. 1).

Теми рефератів

1. Темперамент і основні властивості нервової системи людини.

2. Стосовно пізнавальних процесів, предметної діяль ності і спілкування мій темперамент виявляється в…

3. Зв’язок темпераменту й індивідуального стилю діяльності.

4. Зв’язок темпераменту з основними властивостями особистості. Темперамент і вразливість, емоційність, товариськість, імпульсивність, тривожність людини.

К. Психологические типьі. — М., 1996.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
РОЗДІЛ ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМ
СЕМІНАР 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 8. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 7. ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ І МОТИВАЦІЯ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
СЕМІНАР 6. ЗДІБНОСТІ
Особливості консультування “немотивованих” клієнтів.
Особливості психосоціальної роботи з депресивними клієнтами, в яких виражено відчуття тривожності.
Особливості соціально-психологічного консультування депресивних клієнтів.
Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
Особливості роботи із жінками, які страждають постнатальною депресією.
Особливості роботи з клієнтами, що мають суїцидальні наміри або вчинили суїцидальну спробу.
Добавить комментарий