СТРУКТУРА РОБОТИ.

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, що налічує 225 найменувань, з них 16 – іноземною мовою, та додатків. Основний зміст роботи викладено на 168 сторінках. Дисертація містить 8 таблиць на 5 сторінках.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РОБОТИ.
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
9.4.5. РОЛЬ РОБОТОВ
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Загальна характеристика роботи
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Эволюция роботов
ЕТАПИ РОБОТИ:
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ НА ОПЕРАТОРОВ
ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
7.8.3. ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Приклад психотерапевтичної роботи з клієнтами, у яких проявляються амбівалентні почуття.
Добавить комментарий