ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.

Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми «Психолого-педагогічні умови розвитку особистісної активності в освітньому просторі» лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (номер держреєстрації – 0105U001036). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (протокол №1 від 31 січня 2005 р.) й узгоджено в бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 4 від 26 квітня 2005 р.).

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
НАУКОВА НОВИЗНА
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Психологія праці в системі наукового знання.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВА НОВИЗНА
Психологія праці як наукова дисципліна.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Добавить комментарий