Дієздатність, працездатність та продуктивність професійної діяльності.

(Проблемний блок.)

1) Чим вимірюється продуктивність праці?

2) Розкрийте зв’язок понять «продуктивність» та «працездатність» трудової діяльності.

3) Завершіть речення: «Продуктивність праці тлумачать не як максимально можливу працездатність, а як «.

4) Розкрийте зв’язок та укладіть ієрархію понять «продуктивність», «дієздатність» та працездатність».

5) Чим зумовлюються продуктивність та працездатність трудової діяльності?

6) Розкрийте сутність поняття «людський фактор».

7) Завершіть речення: «Індивідуальні фактори працездатності представлені ……..».

8) Завершіть речення: «Готовність до трудової діяльності це «.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Продуктивність та працездатність: визначення понять.
Мотивація професійної діяльності.
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
Елементи творчості в праці та індивідуальний стиль професійної діяльності.
Психологія професійної придатності.
Система професійної орієнтації.
Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації.
Мотивація трудової діяльності та професійний успіх.
Психологія професійної кар'єри.
9.2. ВИДИ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.3. ТЕМПЕРАМЕНТ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
21. ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЛЮДИНИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ
9.1. ПОНЯТТЯ І БУДОВА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ.
Добавить комментарий