Динаміка розвитку особистості в праці.

(Вхідний контроль.)

1) Поясніть сенс висловів «група як суб’єкт» та «груповий суб’єкт».

2) Розкрийте динаміку розвитку суб’єкта праці на стадії професійної майстерності.

3) Назвіть найбільш актуальні проблеми особистісного та професійного самовизначення.

4) Поясніть зміст поняття «вибір професії».

5) Розкрийте особливості взаємодії особистісного та професійного самовизначення.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні етапи розвитку особистості як суб'єкта праці.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
Задачі і напрями розвитку психології праці.
3.2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
3.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ
Наконечна Марія Миколаївна. ДОПОМОГА ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, 2009
ДРУГИЙ РОЗДІЛ «ПРОЦЕДУРА ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
У другому розділі – Вікова динаміка індивідуально-гендерних змін альтруїзму
Професіограма та психограма праці.
Психологічне дослідження людини в праці.
Професіогенез особистості.
Психологія праці як наукова дисципліна.
9.6. РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
Методологічні принципи системного підходу в психології праці.
Детермінанти продуктивності праці.
1.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ.
1.3. ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЇ.
Добавить комментарий