Мотивація трудової діяльності та професійний успіх.

(Проблемний блок.)

1) Назвіть відомі вам концепції трудової мотивації?

2) В чому полягає сутність «Теорії X» та «Теорії У» у концепції Мак-Грегора Д.?

3) Чи може висока заробітна плата за одноманітну рутинну роботу задовольнити потребу працівника в самоактуалізації?

4) За яким принципом укладено типологію теорій мотивації праці?

5) Назвіть відомі вам підходи до проблеми стимулювання трудової професійної діяльності.

6) В чому полягає специфіка структурних змін в системі мотивації праці в процесі професіоналізації та професіогенезу особистості?

7.Які на вашу думку є найбільш ефективними шляхи та засоби впливу на працівника з метою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва в цілому?

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
3.1. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ.
ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК СУБ'ЄКТ ТВОРЧОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. МОДУЛЬ 3.
Мотивація професійної діяльності.
8. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ
Дієздатність, працездатність та продуктивність професійної діяльності.
Професійна орієнтація та орієнтування в професії.
7.1. МОТИВ І МОТИВАЦІЯ
СЕМІНАР 7. ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ І МОТИВАЦІЯ
Особистісний та професійний розвиток.
Професіоналізація та професійний розвиток особистості.
7.4. МОТИВАЦІЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ
РОЗДІЛ ПОТРЕБИ ТА ОСОБИСТІСТЬ. МОТИВ І МОТИВАЦІЯ
Мотивація праці як основа управління виробничим процесом.
2.2. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ.
9.1. ПОНЯТТЯ І БУДОВА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА.
9.2. ВИДИ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності.
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
Добавить комментарий