Орієнтація особистості у світі професій.

(Вихідний контроль.)

1) При співвіднесенні типів та рівнів самовизначення можуть простежуватися парадоксальні ситуації, коли особа, яка самовизначається за «особистісним» типом, насправді ніяк не може вважатися справжньою особистістю. Наведіть приклад, коли так буває.

2) Чи правильним є твердження про те, що «для підлітків, які стоять на порозі самостійного життя часто більш важливими виявляються високі типи самовизначення (життєвий, особистісний і т. ін.) при поки що несформованих рівнях самореалізації за цими «типами».

3) Які типи значущого відношення до професії вам відомі? Який тип на явний у вас?

4) Дайте змістовну характеристику системи професійної орієнтації.

5) Назвіть сучасні психологічні проблеми професійної адаптації та переорієнтації.

6) Яке з суджень найбільш відповідає сучасним вимогам: «…освіта на все життя»; «… освіта впродовж життя…». Обґрунтуйте свою відповідь.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
Класифікація професій та ергатичні функції професій.
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
2.2. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ.
Професійна орієнтація та орієнтування в професії.
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
Праця і професія в психології.
Психологічне вивчення професій.
Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності.
Добавить комментарий