Основна література:

Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. — К.: Наукова думка, 1988. — 144 с.

2) Жизненный путь и профессиональная карьера специалиста / Иконников В.Ю., Подвалишина В.И.. — Кишинів, 1997. — 192 с.

3) Кален Л.М. Психологія професійного життя особистості / Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К, 1998. — 23 с.

4) Климов Е.А. Как выбирать профессию. — М.: Просвещение, 1990. — 159 с.

5) Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — Ростов-на Дону, 1996. -512 с.

6. Методи психодіагностики в системі професійної консультації без
робітних: Метод, посібник. — К, 2000. — 314 с.

7) Практикум по психологии профессиональной деятельности / Никифоров Г.С. и др. — СПб., 2000. — 304 с.

8) Психодіагностика в службі зайнятості / За ред. Синявського В.В., Ящишина О.О. — К, 1998. — 132 с.

9) Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. — М.: Інститут практической психологи, Воронеж: НПО «МОДЗК», 1996. — 256 с.

10. Федоришин Б.О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації. Автореф. дис…. д-ра пед наук. — К: ШПОІ АПН України, 1996. — 50 с.

11. Федоришин Б.О. Психологічні основи професійної консультації // Психологічні проблеми виховання, навчання, активності та розвитку особистості. — К.,1993. — С.67-73.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
Основна література:
ЛІТЕРАТУРА
Додаткова література:
Література та джрела.
Додаткова література:
Додаткова література:
Додаткова література:
Додаткова література:
Додаткова література:
Добавить комментарий